top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Website ontwikkeling met Portfolio voor een graveerstudio

Project type

WIX Webdesign

Locatie

Hilversum

Webdesign Hilversum | Creatie van een nieuw websiteconcept, updaten van het webdesign.

Update de websitestructuur op basis van best practices.

Een feedbackformulier maken, aanpassen en automatiseren.

Portfoliocreatie, aanpassing van CSS-lettertypestijl, chatintegratie, SEO.

bottom of page