top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Creatie van een website voor een stylist en kapper

Project type

WIX webdesign

Locatie

Sint Pankras

Webdesign Sint Pankras | Creatie van een individuele stijl en ontwikkeling van een meertalige website.

Conceptontwikkeling, creatie en configuratie van een feedbackformulier. SEO, integratie met Facebook en Instagram.

Verbind WhatsApp, plaats tekst in afbeeldingen.

Creëren van een Online Portfolio.

bottom of page